پاکت حبابدار

به اصطلاح پاکت حبابدار به پاکت هایی می گویند. که دورن آنها با یک لایه نایلون حبابدار پوشیده شده است. این لایه محافظتی باعث می شود پاکت پستی شما ضدضربه و ضدآب شود.
پاکت پستی در ادارات و سازمانهای گوناگون و بین اشخاص حقیقی و حقوقی به فراوانی استفاده می شود. به همین دلیل زودپک نسبت به تهیه و توزیع پاکتهای پستی برای پوشش همه نیازهای شما اقدام کرده است.
پاکت پستی حبابدار زودپک را میتوانید برای ارسال انواع مرسوله هایی که نسبت به ضربه حساس اند استفاده کنید.
پاکت حبابدار زودپک در انواع سایزهای مختلف موجود می باشد.

  • قابل استفاده برای ارسال انواع مرسوله پستی

  • پاکت سفید با لایه داخلی حبابدار

  • ضد ضربه و ضد آب

  • درب چسبی

  • دارای سایزهای A3 , A4 , A5

  • ساخته شده از کاغذ 100 گرمی درجه 1


Call Now Button02126406945
زودپک
0