همراهان عزیز زودپک، سرویس ارسال مستقیم سفارشات توسط “شبکه توزیع زودپک” علاوه بر مناطق ۲۲ گانه تهران برای شهرهای زیر نیز فعال شد:

استان تهران:

شهر قدسشهر ریاندیشهباغستان
شاهد شهرصبا شهرنسیم شهرنصیر شهر
اسلامشهرصالحیهفردوسیهوحیدیه
شهریاررباط کریماحمد آباد مستوفیگلستان
پرندچهار دانگه

استان البرز:

کرجگرمدرهفردیسمشکین دشت
ماهدشتکمال شهرمحمد شهر

از این پس شما می‌توانید در هنگام ثبت سفارش، شیوه ارسال “سفارش توسط شبکه توزیع زودپک” را انتخاب کرده و سفارش خود را روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته دریافت نمائید.

کلیه سفارشات ثبت شده تا قبل از ساعت 15:00، در اولین روز مشخص شده( یکشنبه یا چهارشنبه )توسط شبکه توزیع زودپک ارسال خواهد شد.

هزینه ارسال توسط شبکه توزیع زودپک به شهرهای فوق برای هر سفارش مبلغ 69.000 تومان است.