فروش در زودپک

در صوتی که قصد دارید که در زودپک فروشنده شوید لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

  نام و نام خانوادگی

  آدرس ایمیل

  شماره موبایل

  چه نوع فروشنده ای هستید؟

  شخص حقیقی فردی است که دارای خصوصیاتی مختص به خود مانند نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، شماره شناسنامه و غیره می باشد.

  شخص حقوقی موسسات یا شرکت هایی هستند که پس از طی مراحل قانونی به ثبت می‌رسند و دارای مشخصاتی مانند نام شخص حقوقی، تاریخ ثبت، شماره ثبت، کد شناسایی، کد اقت موضوع فعالیت و غیره می باشند.

  قصد فروش چه نوع کالایی را دارید؟

  پس از ثبت نام حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به منظور دریافت مدارک با شما تماس حاصل خواهد شد